Herbestemming

 

Tijdens mijn studie aan de TUe was herbestemming voornamelijk gericht op

monumenten van voor de oorlog. Tijdens mijn afstuderen heb ik een studie gemaakt
naar de herbestemming van de Droste fabrieken in Haarlem.

Tegenwoordig richt de herbestemming of transformatie zich op allerlei gebouwen.
Mede veroorzaakt door een grote hoeveelheid leegstand.

Graag denken we met u mee in de oplossing van dergelijke problemen. Niet alleen door
het zoeken naar een nieuwe functie / gebruiker, maar ook in de bouwtechnische
oplossingen die noodzakelijk zijn om het gebouw aan de huidige eisen te laten voldoen.

 

 

Neem contact met ons op