Voor de nieuwbouw van deze woning in het Sonniuspark is het ontwerp van
Van Kooten Architectuur verder uitgewerkt voor de omgevingsvergunning
en zijn werktekeningen gemaakt voor de aannemer.