Bij deze woning in Bergeijk is een advies gemaakt om de verkoopbaarheid
te vergroten. Potentiële kopers hadden met name bezwaren tegen het ontbreken
van een 2e toilet op de verdieping en de kleine badkamer.
Door middel van artist impressies is inzichtelijk gemaakt hoe deze koperswensen
alsnog gerealiseerd zouden kunnen worden.